El Penedès gogístic

Com a la resta dels Països Catalans, el cant dels goigs es un costum que es manté viu a les terres del Penedès. El fervor popular vers els titulars de parròquies, ermites i santuaris s’ha manifestat al llarg dels segles a través del cant d’unes composicions destinades a enaltir-ne les virtuts. Malauradament, algunes s’han perdut amb el pas dels anys, a causa que es cantaven de memòria, sense text escrit que es pogués preservar. Per aquest motiu, és de reconèixer l’esforç que sobretot les parròquies però també alguns feligresos i entitats culturals i administratives fan per reeditar o compondre de nou els goigs de les respectives advocacions de cada municipi.

  • Detallats al quadre que reproduïm a continuació hi ha tots els goigs que hem pogut recollir -originals o, a manca d’aquests, fotocòpies- i que es canten o bé es cantaven al Penedès, amb totes les dades -autors de la lletra, la música i la xil.lografia, any d’edició i editor o impressor- que consten en cada full.
  • Segurament n’hi han molts més i de més antics, però els recollits, pel seu volum i perquè molts són reedicions bastant recents, palesen que la tradició musical dels goigs no sembla, almenys de moment, condemnada a extingir-se a les nostres comarques.
  • No podem acabar sense agrair la col.laboració de tots els rectors de l’Alt i el Baix Penedès, que molt sol.lícitament ens han fet arribar els goigs de les seves parròquies, així com les dades i informació que ens han facilitat els diferents col.leccionistes entrevistats, sense l’ajuda dels quals aquest treball sobre els goigs no hagués vist la llum. I, molt especialment, al col.leccionista vilafranquí Isidre Aymerich, que ens ha facilitat una còpia de cada un dels goigs que al llarg dels quaranta anys de col.leccionisme ha anat recollint de les diferents advocacions vilafranquines i que ens ha permès descobrir moltes composicions que avui ja no es canten i d’altres, com els goigs a l’Immaculat Cor de Maria o els goigs a sant Joan Baptista, d’autors tan prestigiosos com mossèn Jacint Verdaguer i el doctor Torras i Bages, respectivament.

Post Author: fullinter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *