Les revistes infantils i juvenils catalanes, avui

La història de la premsa infantil i juvenil catalana, com tantes altres coses al nostre país, encara està per fer. És cert que hi ha aproximacions ben interessants que ens permeten de fer-nos una idea de què s’ha publicat des de mitjans segle XIX fins pràcticament els nostres dies, adreçat als infants i joves; però no tenim cap estudi global per recomanar al lector interessat en el tema.

Qui s’hi vulgui aproximar ho haurà de fer a partir de dos estudis força diferents, però tots dos ben documentats i rigorosos. El primer, obra de les bibliotecàries Teresa Rovira i Carme Ribé, es titula Bibliografía histórica del libro infantil en catalán i va ser editat per l’Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos (Madrid, 1972). Es tracta d’una bibliografia que inclou més de 2.200 títols de llibres per a infants, des dels orígens (Ramon Llull), fins al 1939. Hi ha uns índexs de col·leccions, il·lustradors, editors i revistes infantils. D’aquestes últimes, que són les que ens interessen en aquest moment, entre 1865 i 1938, n’hi ha un total de 57. El segon és degut al professor i escriptor Enric Larreula i es titula Les revistes infantils catalanes de 1939 ençà (Edicions 62, Barcelona, 1985). Es tracta d’un estudi detallat i contextualitzat de més de 25 revistes que van aparèixer entre 1939 i 1985 en català (alguna bilingüe), inclosos els suplements infantils de les revistes i diaris d’adults.

Com deu suposar el nostre lector, des d’aquestes pàgines no podem pas solucionar aquesta mancança, però sí que podem contribuir a fer-ne conèixer una part tan important i necessària per afavorir la lectura com és la història actual de les publicacions per a infants i joves en llengua catalana. Perquè si hem de ser sincers, són ben poc conegudes, excepció feta d’un parell o tres, i ben poca cosa hi ha publicada sobre el tema. I no és pas que es desconeguin i no hi hagi estudis per la manca de material: les 13 revistes que us presentem a continuació en són una bona mostra. Més aviat és per la dispersió i la dificultat d’accedir a totes, pel poc ressò que se’n fan els mitjans de comunicació destinats als adults, per la manca d’interès que suscita tot allò que encara és viu, i doncs susceptible de canviar, entre molts estudiosos… No estem segurs d’haver-ho aconseguit, d’haver recollit totes les revistes infantils i juvenils publicades en llengua catalana avui, però déu n’hi do fins on hem arribat. Esperem que aquesta aproximació a la premsa per a joves lectors ajudi a fer que a les nostres comarques augmentin les subscripcions i hi hagi més lectors; perquè si d’alguna cosa estem convençuts és que el primer que cal perquè una cosa tingui èxit és que es conegui. Si repasseu les revistes que en aquests moments hi ha al mercat, us adonareu que són prou diverses com perquè tothom pugui trobar aquella que li agradaria per al seu fill, néta, germà o amiga. Per què no podem regalar, en qualsevol moment, una subscripció a una revista? El jove o el nen ho agrairan durant tot un any i a més a més l’ajudarem a consolidar l’hàbit lector, un hàbit fonamental en la nostra societat, un hàbit que contribueix una mica força a fer-nos més clarament allò que som: persones.

Val a dir que voluntàriament ens hem posat una sèrie de restriccions. Ens hem limitat, per mirar de ser com més objectius millor i per acotar el camp de la recerca, a les revistes estrictament infantils i juvenils en llengua catalana. Pel que fa a l’edat, això vol dir que entenem per revistes infantils i juvenils aquelles que van adreçades a lectors compresos entre 3 i 16 anys. No hem tingut en compte, doncs, aquelles revistes que, tot i tenir molts lectors joves, no estan adreçades a un públic específicament infantil o juvenil (en poden ser bons exemples la revista Zoo Barcelona o les revistes d’entreteniment com L’Oci o L’Oci-2) o aquelles que van destinades a un públic jove de més de 16 o 18 anys com podrien ser Papers de Joventut o tota la colla de revistes lligades a moviments estudiantils com ara El Queixal, subtitulada “la revista que fa mal” i editada per l’Associació d’Estudiants Progressistes, o L’Estaca, l’òrgan de la Coordinadora d’Estudiants del Països Catalans.

Dintre de les pròpiament infantils i juvenils també hem deixat de banda, tot i que creiem que caldria estudiar-les un dia o altre, però no precisament des d’aquestes pàgines, les revistes i butlletins infantils d’entitats privades (caixes, llibreries, associacions, empreses, fundacions…). A tall d’exemple podem citar: Els Murri de Caixa Penedès, ben coneguda dels infants del Penedès i de l’Anoia; Club Júnior (bilingüe) de la cadena de supermercats Caprabo; Notícies Club Super3, butlletí semestral de “notícies i actualitats del Club Super3” de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió; El Petit Cercle, suplement infantil del Cercle de Lectors; etc. I encara, les revistes infantils o juvenils d’àmbit local o comarcal, generalment suplements dels setmanaris i de les revistes que s’editen arreu dels Països Catalans: no les estudiarem perquè ara com ara és una tasca d’allò més feixuga i difícil. Tampoc no hi hem inclòs, per raons òbvies ja que totes han desaparegut, i per molt que encara no hagin estat recollides, o només ho hagin estat parcialment, en els reculls històrics esmentats, revistes recents com Avui del Jovent (1983-?), L’Avui dels Súpers (1994-1995), El Micalet Galàctic (1997-1998) o Rodamón (1977-1989).

Us presentem, doncs, i ja per acabar i a tall de resum, aquelles revistes infantils i juvenils que tenen una difusió nacional o almenys supracomarcal, redactades en català i assequibles a un públic ampli (mitjançant compra o subscripció fonamentalment, tot i que també hem tingut en compte la premsa de distribució gratuïta). Valgui d’homenatge, aquesta aproximació, a dues revistes que, gairebé podríem dir que miraculosament, aquest 2001 fan 40 i 50 anys respectivament: Cavall Fort i Tretzevents-(L’Infantil). Tots sabeu que no n’hi ha de més antigues, tot i que algunes com En Patufet o Jordi han quedat en la memòria col·lectiva i fins i tot es van intentar recuperar (l’any 1968 i 1978, respectivament), perquè la dictadura del general Franco, com va fer amb tot el que tenia la més petita lluentor de catalanitat, les va escapçar de soca-rel. Avui, per sort de tots, les pioneres de la represa tenen una bona colla de companyes, com veurem tot seguit

Pere Martí i BertranCAMACUC

Subtítol: Revista per a xiquets i xiquetes

Adreça: Apartat de Correus 11007 – 46080 VALÈNCIA

Telèfon: 96.357.28.56

Fax: 96.357.28.56

Entitat, editorial editora: Edicions Camacuc, S.L.

 

 

 

 

Any de publicació: 1984.

Números publicats: 154 (2000).

Periodicitat: Bimensual, des del 1998 aproximadament. Abans mensual.

Format: 21 x 30 cm.

Nombre de pàgines: Entre 16 i 32.

Direcció: Jaume Muñoz (1a època) i Joanot Escrivà (2000).

Preu (2000): 3.000 ptes la subscripció anual.

Tipus de revista: Revista infantil, en què predomina el còmic, tot i que també publica contes, notícies, seccions fixes com “Contactes” o “La barraqueta de la ciència”… Una secció breu titulada “Recomanem” sol ressenyar dos títols de LIJ de la mateixa editorial Camacuc. Durant uns anys s’hi van publicar entrevistes, algunes de les quals a escriptors de literatura infantil i juvenil, com Mercè Viana.

Observacions: Als inicis, va ser editada per la Federació d’Entitats Culturals del País Valencià.CAVALL FORT

Subtítol: Revista per a nois i noies dels secretariats catequístics de Girona, Vic i Solsona.

Adreça: Pl. Lesseps, 33 – 08023 BARCELONA

Mail: subscriptors@cavallfort.es – bustia@cavallfort.es

Telèfon: 93.218.65.66 – 93.218.62.20

Fax: 93.217.61.00

Entitat, editorial editora: Revista per a nois i noies CAVALL FORT, S.L.

 

 

 

Any de publicació: 1961.

Números publicats: 915 (setembre 2000).

Periodicitat: Quinzenal (mensual als inicis).

Format: 20,5 x 28,5 o 21 x 29 cm.

Nombre de pàgines: 24, 32…

Direcció: Josep Tremoleda (1961-1979), Albert Jané (1979-1997) i Mercè Canela (1998).

Preu (2000): 440 ptes (7.900 la subscripció anual).

Tipus de revista: Revista juvenil de formació i de lleure, pensada per a lectors a partir de 10 anys. Hi trobem còmics, contes, seccions de lleure (“El nostre concurs”…), articles de divulgació cultural, científica, comentaris de llibres, entrevistes…

Algunes de les seccions per destacar serien:

-“Llibres”: tot i que ha anat variant, durant anys hi trobem ressenyes signades per diversos autors (J. Carbó, Albert Jané, T. Duran…). Des del 1984 Rosa Mut hi col·labora i aviat és qui més s’encarrega de la secció de llibres, que sol ser de dues pàgines. L’any 1999 continua, però ara hi comenta tres llibres mensuals a la secció “Tria i remena”.

-“Llegir de gust” és una secció també de ressenyes, però més informal i variada, ja que la fan els mateixos lectors, que hi recomanen els llibres que més els han agradat. Comença ja l’any 1990 i encara dura, tot i que des del 1999 s’inclou en la secció “Tria i remena” i es titula “Els lectors ens recomanen”.

-Contes: sempre se n’hi publica algun. Hi trobem grans noms de la LIJ catalana de tots els temps: Pere Calders, J. Vallverdú, A. Sotorra, O. Vergés, J. Sennell, J. Carbó, J. Cabré, S. Estradé, F. Boada…

-Còmics: en publica tant d’estrangers com de nacionals. Entre aquests darrers destaca l’obra de Josep Maria Madorell, creador dels personatges “Jep i Fidel”, que hi apareixen des del núm. 1, i de les sèries basades en obres de J. Carbó com La casa sota la sorra…

-Adaptació de clàssics de LIJ (H. C. Andersen, H. Ibsen, C. Dickens, J. Verne, O. Wilde, Simbad, el mariner…).

-Entrevistes a autors diversos: Mercè Canela i Josep Albanell (núm. 348, febrer 1977), Empar de Lanuza (núm. 403, maig 1979)…

-Articles de divulgació científica o de coneixement, entre els autors dels quals destaquen Jaume Ciurana i Sebastià Estradé.

Observacions:

-L’any 1961 apareix com una revista eclesiàstica, l’única manera de poder-ho fer, i fins l’any 1968 no es pot legalitzar.

-Dels articles i contes publicats a la revista n’han sortit diversos llibres i fins i tot col·leccions com “De bat a bat” i “Cavall Fort” de La Galera o “Contes per a nois i noies” (1971), en cinc volums que inclouen 3 o 4 contes cada un d’autors com Pere Calders, J. Vallverdú, Montserrat Roig, J. M. Espinàs, E. Teixidor, T. Duran, L. Ferran de Pol… (La Caixa).

-Entre les activitats per a la gent jove que ha organitzat cal destacar els “Cicles de teatre per a nois i noies” (1967-1986), representats al Teatre Romea de Barcelona, menys el darrer any, que es va fer als salesians (cal tenir en compte que a Lleida, des del 1978 i fins avui, també es fa un cicle de teatre anomenat “Cavall Fort”, totalment independent de la revista. I també cal destacar els doblatges de cinema, juntament amb Drac Màgic i Rialles (1977).

-Des de l’any 1990 publica un suplement bimensual per als més petits titulat “El Tatano”.

-Premi Cavall Fort (1963): comença sent dedicat a premiar un recull de contes, però aviat també s’hi premien articles de divulgació. Sol convocar-se alternativament.CUCAFERA

Adreça: Av. Príncep d’Astúries, 60, baixos, 2a. – 08012 BARCELONA

Mail: redaccions@bayardrevistas.com

Telèfon: 93.218.24.76 – 93.415.59.00 (atenció al subscriptor)

Internet: http://www.bayard-revistas.com

Entitat, editorial editora: Bayard Revistes, S. A. (els primers números els edita EN&B, del grup Bayard Presse, en col·laboració amb l’editorial Cruïlla).

 

 

Any de publicació: 1994.

Números publicats: 78 (novembre 2000).

Periodicitat: Mensual.

Format: 23 x 26 cm.

Nombre de pàgines: 32 (alguns núm. 40).

Atenció al subscriptor: Yolanda López.

Direcció: Isabel García Olasolo.

Preu (2000): 670 ptes. (6.700 la subscripció anual).

Tipus de revista: Revista infantil, que podem considerar adreçada a primers lectors, tot i que l’editorial la presenta a partir de 4 anys. Conté còmics, jocs, endevinalles, manualitats, reportatges molt il·lustrats (sobretot d’animals, plantes…) i amb textos molt assequibles, i contes amb moltes il·lustracions. També publica algun monogràfic (Nadal…).

Observacions: La revista és a tot color i d’una gran qualitat (il·lustracions, fotografies…), possible pel fet que es publica en diversos idiomes alhora, només amb traducció i en alguns casos molt concrets adaptació.EL PERIÓDICO DE L’ESTUDIANT

Adreça: Consell de Cent, 425-427 – 08009 BARCELONA

Telèfon: 93.265.53.53

Entitat, editorial editora: Ediciones Primera Plana, S. A. (editora d’El Periódico de Catalunya)

 

 

 

 

 

Any de publicació: 1992.

Números publicats: No hi consta (la numeració és anual).

Periodicitat: Mensual (durant els mesos de curs).

Format: 33 x 44 cm.

Nombre de pàgines: Entre 8 i 12 .

Direcció: Antonio Franco.

Preu: Gratuït.

Tipus de revista: En una carta de presentació, datada a Barcelona l’octubre de 1992 ens era presentada així: “és un projecte que es fonamenta en tres aspectes bàsics. El desig de millorar el nivell cultural que suposarà augmentar l’índex de lectura de premsa diària entre els més joves. La necessitat d’una publicació periòdica de contingut eminentment pràctic, que asseguri la seva utilitat, tant per al personal docent com per als alumnes. I el compromís de l’equip editorial, dirigit per Antonio Franco Estadella, garantint la qualitat i la continuïtat de la publicació en els propers cursos.” Per tot això ja veiem que és una revista adreçada als alumnes, sobretot d’ESO, però també als professors (de Llengua, de Socials, d’Ètica…), que la poden utilitzar com a material de suport. Té un format de diari, amb pàgines impreses a tot color i d’altres amb blanc i negre, amb seccions variades, però molt fixes, tot i que han anat canviant al llarg dels anys: “Actualitat” i “Tema del Mes” (esdeveniments que marquen l’actualitat social, política…, però sovint relacionades, o enfocades, amb els joves), “En Forma” (pàgines centrals dedicades sovint a esports, però també a hàbits), “La paraula dels professionals” (informacions pràctiques sobre professions molt diverses), “El Debat” (a cada número un tema per debatre entre joves, que surten entrevistats i fotografiats), “La Bústia” (cartes dels lectors), “Passatemps”, “L’Agenda”, “Ecologia”…

Observacions:

-Té un tiratge aproximat de 700.000 exemplars.

-A part del Grup Z, hi ha diversos suports que permeten que sigui de distribució gratuïta: Ajuntament de Barcelona, Departament d’Ensenyament, Diputació de Barcelona, Enciclopèdia Catalana… i algunes empreses que han anat variant al llarg dels anys (Bayer, Gas Natural, Aigües de Barcelona…).ESCLAT. LA REVISTA MENSUAL DELS JOVES

Adreça: Pere IV, 78.84, 1a planta – 08005 BARCELONA

Mail: cpbau@once.es

Telèfon: 93.300.14.54

Fax: 93.309.89.94

Entitat, editorial editora: ONCE. Centre de Producció Bibliogràfica.

 

 

 

Any de publicació: 1995 (núm. 1, juny).

Números publicats: 70 (febrer 2001).

Periodicitat: Mensual .

Format: 25 x 33 cm.

Nombre de pàgines: 56 (sistema braille, paginació a doble cara i línies a un espai).

Direcció: ONCE (és institucional).

Preu: De franc (afiliats a l’ONCE).

Tipus de revista: Revista per a joves d’entre 11 i 18 anys, amb coneixements del sistema de lecto-escriptura braille, ja que és editada en català però en braille. La revista no té producció pròpia, sinó que adapta articles de revistes i publicacions en tinta, majoritàriament en català (Cavall Fort, Tretzevents, Reporter Doc, La Revista dels Súpers), tot i que també se’n tradueix algun (Súper Júnior…).

Entre les seccions principals podem destacar:

-“I tu què en penses?” i “Test”: seccions “interactives” que recullen opinions dels lectors sobre temes proposats per la redacció.

-“Reportatge”: molt variats, des de la història dels gelats a l’anòrexia i la bulímia, els immigrants…

-Música: notícies de grups, de nous discos…

-“Avui parlem amb…”: entrevistes variades (Els Pets, Andreu Buenafuente, Simao Sabrosa…).

-“Cinema”: ressenyes de pel·lícules, notícies sobre actors…

-Narracions curtes (durant l’any 2000, per exemple, dedicades a misteri i a ciència-ficció).

-“Arreu del món”: reportatges geogràfics, turístics… (Iemen, Andorra, falles d’Isil, Sibèria…).

-“Natura”: ecologia, animals…

-“Passatemps”: solen ser mots encreuats.

Observacions: L’any 2000 només tirava 110 exemplars, ja que només va destinada als que poden llegir en braille.LA REVISTA DELS SÚPERS

Adreça: Av. Diagonal, 477, 2n – 08036 BARCELONA

Mail: supers@vanguardia.es

Telèfon: 93.270.45.68 – 93.270.45.69

Fax: 93.270.45.81

Entitat, editorial editora: Vang-3 Publicacions

 

 

 

 

Any de publicació: 1997 (núm. 1 novembre).

Números publicats: 37 (desembre 2000).

Periodicitat: Mensual.

Format: 23 x 30 cm.

Nombre de pàgines: Entre 68 i 100.

Direcció: Sergi Muñoz, Judith Muñoz, que en una primera etapa hi consten com a coordinadors (hi consten altres directors: general, editorial, de màrqueting…).

Preu (2000): 325 ptes. (en l’edició de quiosc també se sol ofertar la revista amb un producte encartat o afegit -vídeo, joc, disc compacte…- i llavors val cap a 850 ptes.).

Tipus de revista: Revista juvenil, en principi adreçada als socis del Club Super3, però d’abast molt més ampli ja que té una distribució doble: al principi de mes amb La Vanguardia i la resta del mes independent al quiosc. Publica reportatges variats (esport, ciència, natura, cinema, música…), informació sobre novetats (discogràfiques, de vídeos i videojocs, però de llibres no en parla mai), còmics, passatemps, i activitats diverses per als socis del Club (correspondència, dibuixos, fotografies, concurs…).L’ESQUITX

Adreça: Molinets, 9 – 07320SANTA MARIA DE MALLORCA

Mail: edita@teleline.es

Telèfon: 97.114.09.06

Fax: 97.114.09.06

Entitat, editorial editora: Edita. Projectes editorials

 

 

 

 

Any de publicació: 2000.

Números publicats: 2 (desembre 2000).

Periodicitat: Trimestral.

Format: 21 x 28,5 cm.

Nombre de pàgines: 32.

Direcció: Bartomeu Seguí.

Preu (2000): 475 ptes (1.800 ptes. la subscripció anual).

Tipus de revista: Revista infantil, l’única en català que s’edita a les Illes, per a lectors a partir de 8 anys. Al núm. 1, l’Editorial la presenta així: “Vol ser un mitjà per informar-vos i entretenir-vos amb articles, còmics, passatemps, concursos…, sobretot allò que vos interessa.” (p. 2). Entre els col·laboradors hi trobem noms coneguts en el mon de la LIJ, com Joan de Déu Prats o Caterina Valriu. En els números publicats fins ara hi predominen els còmics i els reportatges, alguns dels quals són de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.


LLETRA JOVE

Subtítol: Diari interescolar

Adreça: Montseny, 33, baixos- 08756 LA PALMA DE CERVELLÓ

Apartat de Correus 19.128 – 08080 BARCELONA

Mail: LLETRA@teleline.es

Telèfon: 93.589.53.37

Entitat, editorial editora: Rotativa de Publicacions scp. (primers anys). Manuel Ramos Martín.

 

 

 

Any de publicació: 1992.

Números publicats: 73 (2000).

Periodicitat: 10 núm. l’any.

Format: 29,5 x 42 cm.

Nombre de pàgines: 12 (habitualment).

Direcció: Manel Ramos Martín.

Preu (2000): 200 ptes. (2.000 ptes. subscripció anual).

Tipus de revista: Revista escolar d’àmbit nacional, basada en textos molt variats fets pels propis alumnes. La publicació es defineix com a revista interescolar, en què els centres i els alumnes poden fer pràctiques d’expressió, de periodisme, de llengua (la patrocina el Servei d’Ensenyament del Català del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). Tots els textos són escrits per alumnes de centres i nivells diversos (a partir de 12 anys, tot i que en algun cas també n’hi ha de més petits) i són d’allò més variats: entrevistes, passatemps, còmics, enquestes, narracions i poesies, informacions (activitats, visites d’autors…), ressenyes…

Observacions: Organitza unes jornades de premsa i educació (tallers de premsa) en què els alumnes fan pràctiques amb gent del món del periodisme i fan i publiquen entrevistes, notícies…REPORTER DOC

Adreça: Av. Príncep d’Astúries, 60, baixos, 2a. – 08012 BARCELONA

Mail: redaccions@bayardrevistas.com

Telèfon: 93.218.24.76 – 93.415.59.00 (atenció al subscriptor)

Internet: http://www.bayard-revistas.com

Entitat, editorial editora: Bayard Revistes, S. A. (els primers números els edita EN&B, del grup Bayard Presse, en col·laboració amb l’editorial Cruïlla).

 

 

 

 

 

Any de publicació: 1994.

Números publicats: 76 (novembre 2000).

Periodicitat: Mensual.

Format: 14,5 x 21 cm (fins al núm. 74, setembre 2000); 16 x 26,5 cm. (a partir del núm. 75).

Nombre de pàgines: A l’inici 62 i posteriorment 68.

Atenció al subscriptor: Yolanda López.

Direcció (2000): Isabel García Olasolo.

Preu (2000): 695 ptes. (6.950 ptes. la subscripció anual).

Tipus de revista: Revista juvenil, per a lectors a partir de 9 anys, amb un marcat caràcter pedagògic, ja que els continguts són clarament de coneixements: reportatges sobre animals i ciència, còmics històrics, club de lectors (amb secció de consulta al veterinari per a mascotes)… També n’hi ha de més lúdics com ara el còmic d’aventures, el reportatge sobre esports i una nova secció, “Enigma”, afegida a la nova etapa (octubre 2000)…

Observacions: La revista és a tot color i d’una gran qualitat (reportatges, fotografies…), possible pel fet que es publica en diversos idiomes alhora, només amb traducció i en alguns casos molt concrets adaptacions.SECUNDÈRIA

Adreça: Casanova, 46, 4t, 4a – 08011 BARCELONA

Mail: revista@secunderia.net

Internet: http://www.secunderia.net

Telèfon: 93.451.32.16

Fax: 93.451.33.91

Entitat, editorial editora: Edicions Catalanes del Món de l’Ensenyament

 

 

Any de publicació: 1994 (desembre núm. 1).

Números publicats: 54 (gener 2001).

Periodicitat: Mensual (període escolar: juliol-setembre no surt).

Format: Té format de diari, però ha variat al llarg dels anys: 29 x 37 cm (2000).

Nombre de pàgines: Entre 16 i 24.

Direcció (2000): Helena Mullor i Font.

Preu: Gratuït.

Tipus de revista: Revista gratuïta adreçada a estudiants d’institut (secundària i cicles formatius), feta, com diu la mateixa revista, per “un equip de gent jove per a la gent jove”. És molt variada pel que fa als continguts: entrevista mensual, reportatges d’actualitat (medi ambient, música, esports, moviments alternatius, esdeveniments d’arreu del món…), agenda (d’activitats culturals, espectacles…), recomanacions (cinema, webs, llibres, jocs…). També dóna una informació especial sobre estudis, associacionisme juvenil…

Observacions:

-Forma part de l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta. A més de repartir-se als instituts, també s’encarta a dos setmanaris del Vallès: Els 4 Cantons (Sant Cugat) i El Diari de Cerdanyola.

-Té una tirada de 30.000 exemplars (2000).TIROLIRO

Subtítol: M’agrada llegir

Adreça: Av. Príncep d’Astúries, 60, baixos, 2a. – 08012 BARCELONA

Mail: redaccions@bayardrevistas.com

Telèfon: 93.218.24.76 – 93.415.59.00 (atenció al subscriptor)

Internet: http://www.bayard-revistas.com

Entitat, editorial editora: Bayard Revistes, S. A. (els primers números els edita EN&B, del grup Bayard Presse, en col·laboració amb l’editorial Cruïlla).

 

 

Any de publicació: 1994.

Números publicats: 79 (desembre 2000).

Periodicitat: Mensual.

Format: 15 x 19 cm (els primers núm. fan 15,5 x 19 cm).

Nombre de pàgines: 68 (els primers núm. 70).

Atenció al subscriptor: Yolanda López.

Direcció: Isabel García Olasolo.

Preu (2000): 695 ptes. (6.950 ptes. la subscripció anual).

Tipus de revista: Revista infantil, per a lectors a partir de 7 anys, amb un marcat caràcter pedagògic i de potenciació de la lectura, ja que els continguts se centren en un o diversos contes traduïts i en diversos jocs variats, però molt centrats en qüestions lingüístiques (endevinalles, sopes de lletres…), tot i que també inclouen manualitats, acudits… Per potenciar la lectura i l’escriptura també ha creat un concurs adreçat als escolars de 2n i 3r curs de primària, titulat “Jo sí escric” -sic-, els guanyadors del qual es publiquen a la revista. També té sempre una part dedicada al còmic i un apartat dedicat a fitxes d’animals.

Observacions: La revista és a tot color i d’una gran qualitat (il·lustracions, fotografies…), possible pel fet que es publica en diversos idiomes alhora, només amb traducció i en alguns casos molt concrets adaptació.TOCAR I PARAR. LA REVISTA DELS INFANTS

Adreça: Pere IV, 78.84, 1a planta – 08005 BARCELONA

Mail: cpbau@once.es

Telèfon: 93.300.14.54

Fax: 93.309.89.94

Entitat, editorial editora: ONCE. Centre de Producció Bibliogràfica.

 

 

 

 

Any de publicació: 1984 (núm. 1 març).

Números publicats: 154 (febrer 2001).

Periodicitat: Mensual.

Format: 22 x 29 cm.

Nombre de pàgines: 23 (en braille).

Tiratge (2000): 90 exemplars.

Direcció: ONCE (és institucional).

Preu: De franc (afiliats a l’ONCE).

Publicitat: No.

Tipus de revista: Revista per a nens i nenes d’entre 5 i 10 anys, amb coneixements del sistema de lecto-escriptura braille, ja que s’edita en català però en braille. El format és a una cara i doble espai entre línies per fer menys densa la lectura; format que també s’utilitza per a les persones que s’inicien en l’aprenentatge del braille. La revista no té producció pròpia, sinó que adapta articles de revistes i publicacions en tinta, majoritàriament en català (Cavall Fort, Tretzevents, Cucafera…), tot i que també se’n tradueix algun. El conte que publica, tant pot procedir d’alguna d’aquestes revistes com de llibre, sempre que les dimensions ho permetin. Pel que fa als continguts, podem destacar:

-Un reportatge sobre natura (sol ser algun animal: eriçó, tortuga llaüt, esquirol…).

-Un conte.

-Entreteniments i passatemps: endevinalles, acudits, laberints…

També publica algun extra (Nadal…).

Observacions: La revista va començar com a suplement infantil i juvenil de la revista Catalònia. Al número 22 (gener 1986), deixa de ser suplement i continua la revista independent i amb el mateix nom. A partir de l’any 1995, en què neix la revista Esclat (vegeu-ne la fitxa més enrere), se separen els continguts infantils dels juvenils i també es diferencia el format de les dues revistes.TRETZEVENTS

(Entre 1951 i 1973 es titula L’INFANTIL. Passa per un període en què s’anomena L’INFANTIL-TRETZEVENTS, per acabar en el nom actual)

Adreça: Ausiàs Marc, 92-98 – 08013 BARCELONA

Mail: tretzevents@pamsa.com

Telèfon: 93.245.03.03

Fax: 93.247.35.94

Entitat, editorial editora: PAM (Publicacions de l’Abadia de Montserrat) (des del 1969)

 

 

Any de publicació: 1951-1963 (136 números com a suplement del Full Diocesà del bisbat de Solsona). Del 1963 fins ara (2a època).

Números publicats: 769 (octubre 2000).

Periodicitat: Quinzenal (a la 1a època és mensual).

Llengua: Catalana.

Format: 21 x 28,5 (als inicis feia 19,5 x 27,5 cm i a la 1a època 12, 5 x 17,5 cm).

Nombre de pàgines (2000): 32.

Direcció (2000): Montserrat Ginesta (des de 1995). Anteriorment ho havien estat els germans Sayrach (Manuel i Miquel Àngel).

Preu (2000): 550 ptes. (5.400 la subscripció anual).

Tipus de revista: Revista infantil que ha tingut diverses etapes, la darrera de les quals, dirigida per la M. Ginesta, ha significat un canvi de disseny important, una potenciació dels il·lustradors nacionals, i una dedicació a les franges d’edat més baixes per diferenciar-se de Cavall Fort. De les diverses seccions, destacarem els monogràfics, com els dedicats a l’aigua, el mar, els jocs lingüístics…; i la secció de llibres: des del núm. 247 (desembre 1975) fins al núm. 700 (febrer 1995) Maria -Eulàlia Ventalló hi tenia una secció en què en forma de carta adreçada als joves lectors els recomanava una sèrie de lectures (novetats), que ressenyava breument. Solia ser trimestral. A partir de 1995 només se’n solen recomanar per Sant Jordi i de tant en tant al “Consultori de la bruixa Matilde”.

Autor entrada: fullinter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *