L’urbanisme a Vilafranca 1900-1939

El desenvolupament urbanístic de la Vilafranca del segle XX el podem dividir, a grans trets, en tres períodes planificadors: el primer arriba fins a la Guerra Civil, el segon s’inicià durant la postguerra i va arribar fins a principis dels anys vuitanta, i el tercer s’inicià el 1982 amb l’aprovació del nou pla general de […]