Les revistes infantils i juvenils catalanes, avui

La història de la premsa infantil i juvenil catalana, com tantes altres coses al nostre país, encara està per fer. És cert que hi ha aproximacions ben interessants que ens permeten de fer-nos una idea de què s’ha publicat des de mitjans segle XIX fins pràcticament els nostres dies, adreçat als infants i joves; però […]